Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
God jul og godt nytt år kopi.jpg
Desember 2021 - informasjon fra styret
Publisert 20.12.2021
Året går mot slutten og vi ønsker å sende deg noen oppdatering før julehøytiden setter inn for fullt.
 
 1. Garasjevask
  Rent til jul! Det blir vasket i garasjekjelleren 23. desember mellom kl. 10-14. Flott hvis flest mulig kan parkere bilene et annet sted i dette tidsrommet.
   
 2. Varsel om justering av felleskostander fra januar 2022
  Det har dessverre vært høy prisstigning på varer og tjenester i løpet av året. Vi skulle gjerne ønske å slippe varsling om økninger i felleskostnader rett før jul, men for at vi ikke skal komme «bakpå» er det viktig at vi holder tritt. Etter generelle anbefalinger fra forretningsfører og styrets vurderinger, vil felleskostnadene som er fordelt på eierbrøk oppjusteres med 5 % fra og med januar mnd.

  Avtalegiro; Husk å sjekke at din beløpsgrense på avtalegiroavtalen er høy nok til å dekke oppjusterte felleskostnader før årsskifte, slik at tilsendt avtalegiro ikke blir avvist.

   
 3. Kostnader strøm og fjernvarme
  Som du sikkert har fått med deg har strømprisene økt kraftig. Dette vil også slå ut på den årlige avregningen du får på fjernvarmen i april/mai neste år. For å justere noe for dette anbefaler forretningsfører at vi øker a konto beløpet på fakturaen. Hvor mye dette blir kommer vi tilbake til i januar. Vi håper ellers at regjeringens tiltak kan bidra til at regningene blir så lave som mulig. 
   
 4. Bytte av radiosendere på radiatorene
  Radiosenderen på hver radiator sender info om forbruk til ISTA. Disse har 10 års levetid og er nå på tide å bytte. Vi har akseptert tilbudet ISTA, som totalt sett kommer best ut. Vi har fått forespeilet at installasjon av nye målere vil bli gjennomført i februar. Vi lar høre fra oss om videre prosess så snart en fremdriftsplan foreligger oss fra ISTA i januar.
   
 5. HMS-kontroll (helse, miljø og sikkerhet)
  Som sameie har vi en del plikter og krav til systematisk dokumentasjon og avvikshåndtering når det gjelder vedlikehold, helse, miljø og sikkerhet. Selv om vi har gode rutiner pr. i dag, jobber vi for tiden med å kvalitetssikre HMS-systemene våre. Vi skal sørge for at dette fungerer også for framtiden. Dette bidrar til større trygghet for oss alle.

  HMS Egenkontroll-skjema
  Som en del av våre HMS-plikter vil det i januar bli sendt ut en e-post med et egenkontrollskjema. Når du mottar eposten med dette skjemaet ber vi deg om å fyll ut og sende det tilbake til styret.
   
 6. Vedlikehold av bygningsmassene
  Det er ca. 15 år siden bygget ble reist og bygningsmassen begynner å få mer behov for vedlikehold. Vedlikeholdsgruppa jobber fortsatt med utvikling av en langsiktig vedlikeholdsplan. Vi vil i den forbindelse se nærmere på forventet «levetid» på ulike bygningstekniske elementer, få bedre oversikt over hva vi kan forvente oss av kostnader i årene som kommer, samt se på mulighet for å finne smartere løsninger. Eksempelvis har vi noen pyntesprosser som vi mener har uforholdsmessig store vedlikeholdskostnader.
   
 7. Forebygging vanninntrengning
  Vanninntrengning /vannskader er en av de viktigste områdene vi kan gjøer forebygge tiltak på. Faste rutiner på sjekk og vedlikehold av tak og takrenner er viktig. Samt rengjøring og vedlikehold av terrassene uten overbygg, der det over tid samles smuss og støv under betonghellene. Dette må fjernes slik at vann renner uhindret ned i slukene. Vi jobber med innhenting av tilbud og løsninger på dette, og ser for oss gjennomføring til våren.
   
 8. Vedlikehold ventilasjon
  Forrige bytte av filter ble gjort ca. i mars i år. Vi venter derfor til utpå nyåret før vi bestiller og deler ut nye filtere. Se oppdatert info om ventilatorer og vedlikehold på nettsiden: https://www.marienlystpark1.no/?page=infosider&cid=1
   
 9. El-bil lading
  Vi har fått henvendelser fra flere som ønsker å få innstallert kontakt for el-bil lading på sine parkeringsplasser. Send styret en e-post hvis dette også er aktuelt for deg. Saken vil bli fulgt opp på nyåret.
   
 10. Postkasseskilter
  Styret oppdaterer postkasseskiltene i disse dager, slik at alle nå blir like.
  Etter jul må hver enkelt selv ta kontakt med Te-Ko, vårt trykkeri i Konnerudgata, for å få produsert nye skilter ved endringer. De har maler klare og vil hjelpe deg ved behov. Nytt skilt vil koste kr. 250,- pr. stykk, som du selv betaler for. Skiltene skal se like ut, derfor ber vi om at alle bestilles via Te-Ko. Mer info om dette finner du her: https://www.marienlystpark1.no/?page=infosider&cid=4
   
 11. VIKTIG Å OPPDATERE KONTAKTINFO PÅ MIN SIDE:
  Styret har dessverre problemer med oppdatering av spesielt leieboeres kontaktopplysningene (seksjonseier plikt å oppdatere disse, det er enkelt å fjerne og legge til leieboere ved å logge deg på «Min side» via nettsiden www.marienlystpark1.no). Mangler hindrer oss i og formidlet viktig info i forbindelse med vedlikeholdsarbeid og lignende.
   
 12. TV/internett Telenor
  Ifølge et varsel vi har mottatt fra vår TV/internettleverandør Telenor, vil prisen øke med kr. 30,- pr. boenhet pr. mnd. fra og med mars 2022. Pr. i dag betaler din seksjon kr. 361,20 for tjenesten. Summen på den månedlige fakturaen fra sameiet vil dermed øke til kr. 391,20 fra og med mars. 
   
 13. Samarbeid med MP1, MP2, MP3 og Marienlyst Eiendom
  Grunnen ved innkjørselen og der søppelhuset står, eies av Marienlyst Eiendom, men MP1, MP2 og MP3 har tinglyst bruksrett. Vi har opprettet god dialog med våre naboer og jobber bl.a. med å få på plass bedre avtaler når det gjelder ansvar og fordeling av vedlikeholdskostnader på søppelhus og felles avløpskummer, snøbrøyting og strøing.
   
 14. Liste med viktige kontakter
  Vi har fått forespørsel om å sette opp en liste over viktige kontakter du kan ringe hvis noe skulle skje. Dette skal vi sørge for å få på plass så snart som mulig på nyåret.
Det er det vi har av informasjon nå før jul.
Vi ønsker med dette hver og en riktig god jul og godt nytt år.

Hilsen styret

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen