Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Oppsummering fra samarbeidsmøtet mellom MP1, MP2 og MP3
Publisert 04.07.2021
14. juni hadde MP1, MP2 og MP3 et felles møte, der representanter fra alle styrene deltok. MP1 har i alt 52 boenheter, MP2 har 111 boenheter, og MP3 har 22 boenheter.

Formålet var å få til bedre rutiner for samarbeid om å løse felles praktiske utfordringer.

Rutiner for kommunikasjon styrene imellom:
Vi stadfestet viktigheten av at styrene har gode rutine for kommunikasjon oss imellom, slik at vi lett og raskt kan komme i kontakt med hverandre ved behov. Vi ble enige om følgende tiltak:
 • Opprettet et felles chat-område på Messenger, der alle styrenes representanter er invitert inn. Slik blir det lettere å utveksle umiddelbare beskjeder.
 • Utveksling av kontaktinfo til hverandres vaktmestere, for å gjøre det enklere og raskere å samarbeide og løse praktiske utfordringer.
 • Styrene skal møtes minst en gang pr. år for å etablere en arena der vi kan ta opp og diskutere aktuelle saker.

Følgende saker ble diskutert på møtet:
 
 1. Utfordringer med ulovlig bruk av privateide parkeringsplasser i MP1
  Mellom bygningene ligger det et område med private parkeringsplasser tilhørende seksjonseiere i MP1. Viktig å understreke at ingen andre enn eier av parkeringsplasser kan ta seg til rette og bruke disse. Heller ikke om en plass skulle stå ledig.

  Med unntak av det skraverte feltet ved nedkjøring til garasjeanlegg MP2 og plassen ved siden av søppelhuset ved sykkelstativet har ikke MP1 noen ekstra parkeringsplasser til disposisjon. Disse to plassene skal kun brukes av håndverkere, vaktmester o.l. evt. etter avtale med MP1 styret eller MP1 sin vaktmester.

  Seksjonseiere opplever til stor frustrasjon at private parkeringsplasser til stadighet blir brukt av uvedkommende (gjester, flyttebiler, håndverkere og andre uvedkommende).

  Følgende tiltak ble foreslått og vil bli fulgt opp:
 • Sameiere og leieboere i MP2 og MP3 informeres om at parkering på de private plasser er strengt forbudt.
 • Gjester til beboere i MP1, MP2 og MP3 kan ikke parkere på ledige plasser hvis dette ikke er avtalt med eier av en parkeringsplass på forhånd.
 • Hvis en eier en parkeringsplass opplever at uvedkommende parkerer på sin plass, oppfordrer vi vedkommende til selv å ta direkte kontakt. Alle kan søkes på registreringsnummer og få opp eier av kjøretøyet her: www.vegvesen.no/kjoretoy/kjop-og-salg/kjoretoyopplysninger/sjekk-kjoretoyopplysninger/
  Hvis det mistenkes at vedkommende som står ulovlig parkert har tilknytning til MP1, MP2 eller MP3, tas det umiddelbart kontakt med styret til MP1, slik at styret om mulig kan følge opp saken der og da.
 • Flytting gjennom balkongene er forbudt. Flyttebiler skal ikke oppta private parkeringsplasser, selv for en kortere periode. Det har skjedd skadeuhell på biler, og flyttebiler har nektet å flytte seg fra parkeringsplassene til eierne. Det har vært til stor frustrasjon for de som eier parkeringsplassene at de ikke får parkert egen bil på sin plass.
 • Når håndverkere/leverandører tas imot skal disse få tydelig beskjed om at de ikke kan parkere på det private området/plassene. Vaktmester hos gjeldende sameie følger opp dette.
 • Hvis noen MÅ inn på området skal dette avtales med vaktmester/styret, og evt. berørte eiere på forhånd. Evt. vedlikeholdsprosjekter som vil berøre området skal varsles styrene på forhånd, slik at det blir mulighet til å informere sameiet om at noe kommer til å skje. Det er uansett viktig at parkering av biler i forbindelse med vedlikehold ikke blir til hinder for privatpersonene som skal parkere, og kjøre inn og ut av garasjeanleggene.
 • Det er eier av den enkelte private parkeringsplass som selv bestemmer om egen plass skal lånes bort eller leies ut.
 • Ved konkrete klager sendes skriftlig beskjed til styrene som er berørt.
 • MP1 vil utrede muligheter for bedre/tydeligere skilting, bedre merking av parkeringsplassene, evt. om det er hensiktsmessig å sette inn en form for bom.
   
 1. Søppelhuset:
  Alle sameiene opplever ved jevne mellomrom at noen setter fra seg møbler og annen «ulovlig» søppel ved/i søppelhuset som Rfd ikke tar med seg. Spesielt bruker vaktmesteren til MP2 en del tid på å rydde opp i dette. Dette er et felles problem, som det er viktig at hver enkelt boenhet tar ansvar for.
  Hvis alle følger reglene om søppelsortering vil dette problemet løse seg av seg selv.
  Det er vanskelig å spore hvem som har satt fra seg «ulovlig» søppel utenfor søppelhuset. Kostnader i forbindelse med fjerning og opprydning og som vi ikke kan spore tilbake til noen spesiell, vil derfor splittes på de 3 sameiene i henhold til antall boenheter.

  Utleiere: For de som leier ut er det spesielt viktig å passe på å informere leieboer om reglene for søppelhåndtering. Ved inn- og utflytting er utleier pliktig å følge med og passe på at leieboer tar levere søppel på fyllinga.
 
 1. Støy:
  Lyd bærer godt mellom blokkene og over parkeringsplassen. Vi vil minne om at MP1 og MP3 har soverom inn mot parkeringsplassen. Spesielt på sommerhalvåret, da det er mange som har balkongdører åpne og bruker balkongen til sosiale sammenkomster, kan lyder oppleves som forstyrrende.

  Vi ønsker å bevisstgjøre beboere på hvor godt lyder bærer, og oppfordrer til at naboer snakker sammen for å prøve å finne løsninger. Vi vet at enkelte allerede har gjort dette, med godt resultat.

  Det vises ellers til at normal skikk og bruk, samt husordensreglene til hvert enkelt sameie er det som gjelder.

  Løses ikke støyutfordringer seg gjennom dialog mellom naboer, tas det kontakt med styrene så raskt som mulig, slik at saken kan følges opp kjapt.
Det var en oppsummering fra møtet.
Med dette ønsker styrene i MP1, MP2 og MP3 alle en god sommer.

Hilsen styrene i MP1, MP2 og MP3
Drammen, 2. juli 2021

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Konnerudgata 19-21
3045 Drammen